NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Kalendarium

Raport kwartalny za I kwartał 2019

30 Maja 2019

Raport kwartalny za III kwartał 2019

29 Listopada 2019

Raport półroczny 2019

30 Sierpnia 2019

Raport roczny za 2018

22 Kwietnia 2019