NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Kalendarium

Raport kwartalny za I kwartał 2021

14 Maja 2021

Raport kwartalny za III kwartał 2020

15 Listopada 2021

Raport półroczny 2021

30 września 2021

Raport roczny za 2020

26 lutego 2021