NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Akcjonariat

Relacje inwestorskie / Akcjonariat

Poniżej prezentujemy strukturę akcjonariatu Venture Inc na dzień 30 września 2021 roku.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.984.000,00 zł i dzieli się na 29.840.000 sztuk akcji:

5 000 000 akcji na okaziciela serii A
840 000 akcji na okaziciela serii B
1 000 000 akcji na okaziciela serii C
1 000 000 akcji na okaziciela serii D
1 000 000 akcji na okaziciela serii E
6 000 000 akcji na okaziciela serii F
15 000 000 akcji na okaziciela serii G