NIEZBĘDNIK INWESTORA

Relacje inwestorskie

Zbiór raportów i wyników finansowych Venture Inc

Data pulikacji:
Załączników: 0

9/2021 (ESPI) - Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

Zarząd Venture INC ASI S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o transakcji na akacjach Emitenta sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zobacz: powiadomienie