DO POCZYTANIA

Blog

Interesujące artykuły w jednym miejscu

Polski rynek cyberbezpieczeństwa – raport

Data pulikacji: 22.12.2020

Cyberbezpieczeństwo jest tematem na czasie. Ostatnie doniesienia o ataku cybernetycznym i uzyskaniu przez hakerów dostępu do serwerów pocztowych kluczowych urzędów administracji Stanów Zjednoczonych jasno pokazują, że każdy może stać się ofiarą takiego działania i nie wolno zaniedbywać kwestii związanych z bezpieczeństwem danych. Ten trend jest widoczny już od dawna, ale oprócz zagrożeń, rodzi również nowe możliwości. Najbardziej dynamiczne przedsiębiorstwa, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby klientów, mają szansę na odniesienie na globalnego sukcesu na tym szybko rosnącym rynku.

Mając to uwadze  postanowiliśmy przyjrzeć się tej branży w Polsce. Poszukiwane były odpowiedzi na pytania:

– jak właściwie wygląda rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie?

– jakiego typu firmy na nim działają i jakie potrzeby adresują?

Celem było opisanie rynku z perspektywy inwestorskiej – zmapowanie najważniejszych firm z tego obszaru w Polsce (poza gigantami, takimi jak np. Asseco czy Comarch) i dowiedzenie się, z jakimi problemami przedsiębiorcy z branży cyberbezpieczeństwa muszą się zmagać na co dzień.

 

Oto kilka interesujących faktów, o których można dowiedzieć się z raportu:

– Ponad połowę globalnego rynku cyberbezpieczeństwa stanowi segment usług bezpieczeństwa. Z kolei najszybciej rosnącym obszarem jest bezpieczeństwo usług chmurowych (cloud security), który urósł o 33% r/r (źródło: Gartner). W Polsce również zdecydowanie przeważają firmy nastawione na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa (audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne itp.).

– USA odpowiadają za prawie 40% całego światowego rynku cyberbezpieczeństwa. Bardzo szybko swoją pozycję w tym obszarze umacniają też Chiny, które są wprawdzie ponad 6-krotnie mniejszym rynkiem, ale rosną w tempie 25% r/r (źródło: Gartner, CEIS, IDC).

– Polski rynek w 2019 r. wykazywał bardzo szybko dynamikę wzrostu (+14,3% r/r), jednak w obecnym roku nastąpiło załamanie i spadek wartości całego rynku o -4,7% r/r. Spadek spowodowany był głównie przez cięcia kosztów i zamrożenie budżetów wydatkowych u klientów. Na następne lata prognozowane jest odbicie i powrót na ścieżkę wzrostów (źródło: PMR).

– Dwie trzecie ankietowanych polskich firm z branży cyberbezpieczeństwa za największą barierę w rozwoju swojej firmy uważa niską świadomość rynku odnośnie powagi problemu i konieczności zabezpieczania się przed potencjalnym atakiem. Często wymienianymi czynnikami były także problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników i brak wystarczającego kapitału na rozwój.

– Trzy czwarte ankietowanych uznało pozyskanie odpowiednich kontaktów i rekomendacji na rynkach zagranicznych za najbardziej kluczowe do odniesienia sukcesu na skalę globalną. Istotnym czynnikiem było również pozyskanie kapitału na rozwój i co ciekawe, preferowanym źródłem był kapitał prywatny (fundusze VC, aniołowie biznesu itp.).

Raport powstał w oparciu o wywiady eksperckie, analizę danych zastanych (desk research) i ankietę przeprowadzoną wśród przedsiębiorstw aktywnych na rynku. Efektem tych działań jest niniejsza publikacja, ale również otwarta baza firm i podmiotów z Polski aktywnych w obszarze cyberbezpieczeństwa. Będzie ona na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Zachęcamy do samodzielnego dodawania do niej swoich przedsiębiorstw i innych instytucji działających na tym rynku. Znajdą tam Państwo także zestawienie wszystkich rund finansowania zebranych dotychczas przez podmioty z branży cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Baza ta jest dostępna –> pod tym linkiem.

 

Tworząc ten raport otrzymaliśmy nieocenione wsparcie od firm, które zgodziły się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami i spostrzeżeniami.

Specjalne podziękowania dla naszych partnerów:

– #CYBERMADEINPOLAND

– SECURITYINSIDE

– AFINE

– RESILIA

– XOPERO SOFTWARE

 

ZOBACZ PL: Raport – Polski rynek cyberbezpieczeństwa 

ZOBACZ ENG: Report – Polish cybersecurity market