DO POCZYTANIA

Blog

Interesujące artykuły w jednym miejscu

Podsumowanie 2020 roku

Data pulikacji: 30.12.2020

Rok 2020 był dla wszystkich pełen niespodzianek, niekoniecznie takich jakich byśmy sobie życzyli. Pandemia Koronawirusa sprawiła, że cała gospodarka zadrżała. Wielu straciło wiele. My również patrzyliśmy z niepokojem i zastanawialiśmy się jak poradzą sobie z tą sytuacją nasze spółki. 

Na szczęście poradziły sobie i to całkiem nieźle. Ogólnoświatowy lockdown sprawił, że firmy przeszły w tryb pracy zdalnej, a do tego potrzebowały narzędzi takich jak np. TimeCamp. Spółka w obliczu wprowadzenia stanu epidemiologicznego oraz z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników przeszła całkowicie w tryb pracy zdalnej. Zmiana trybu pracy w żaden istotny sposób nie pogorszyła wydajności zespołu, którego część już wcześniej pracowała w tej formie. Narzędzie TimeCamp wspiera pracę zdalną, która w wyniku rozprzestrzeniania się COVID-19 stała się niezbędna do funkcjonowania i przetrwania wielu przedsiębiorstw na całym świecie. 

 

W związku z tym, Spółka odnotowała zwiększone zapotrzebowanie ze strony strony klientów, szczególnie w połowie roku, co przełożyło się na zwiększone przychody.

TimeCamp timesheet mockup

TimeCamp, w 2020 roku, dokonał odświeżenia logo oraz strony internetowej, uruchomił aplikację TimeCamp na Apple Watch oraz wprowadził do swojego narzędzia tzw. Guest role – czyli bezpłatną możliwość zaproszenia klientów do aplikacji. W październiku spółka wdrożyła nową funkcję:  tagi, które pozwalają na strukturyzację projektów i łatwe zarządzanie danymi. To zaawansowana funkcja, która pozwala elastycznie dostosowywać oprogramowanie i strukturę projektów do sposobu, w jaki użytkownik chce śledzić czas i organizować dane projektów.

W przyszłym roku Spółka planuje inwestować w rozwój i ulepszanie oprogramowania oraz w kanały marketingowe, a także sprzedaż do klientów enterprise w 2021. W planach jest również ulepszenie oferty dla mniej wymagających klientów self-served.

 

INFERMEDICA

Rok 2020 był także interesujący dla Infermedica, która działa w sektorze ochrony zdrowia i jest producentem oprogramowania służącego do wstępnej zdalnej diagnozy oraz triage pacjentów. Spółka nie napotkała znaczących trudności podczas Pandemii. Co więcej, odnotowuje stały wzrost przychodów, a także używając swojego know-how przygotowała narzędzie do sprawdzenia objawów SARS-Cov-2, które udostępniła  innym podmiotom w branży medycznej, co przyczyniło się do promocji Spółki oraz jej produktów. Narzędzie od początku pandemii zostało wykorzystane 1,5 miliona razy, a ponad 450 organizacji z całego świata, w tym dwa rządy krajowe, zaufały Infermedice i wdrożyły narzędzie do oceny ryzyka Covid-19. 

Screenshot: COVID-19 Risk Assessment tool

Spółka może pochwalić się również pozyskaniem ważnego partnera: Microsoft. Rozwijana przez Infermedicę technologia została wykorzystana w usłudze Microsoft Healthcare Bot. Ma ona usprawnić pracę państwowych i prywatnych systemów opieki zdrowotnej. Nie bez znaczenia jest też rozpoczęcie współpracy z Sana Kliniken, która wspierana jest przez narzędzie Symptom Checker Infermedci. 

W międzyczasie, Spółka wraz z Sundose (jako dwie z trzech polskich firm) znalazła się na liście firm zakwalifikowanych do europejskiego akceleratora dla startupów: Google for Startups, 3 miesięcznego programu obejmującego warsztaty i spotkania mentorskie z ekspertami, który ma pomóc młodym startupom w rozwinięciu skrzydeł. 

Infermedica nie zwalnia tempa. W drugiej połowie roku otrzymała finansowanie w ramach rundy A w wysokości 10.25 mln USD, a do dotychczasowych inwestorów dołączyli EBRD oraz heal.capital. Do grona pracowników Infermedici dołączyły kolejne, wspaniałe osoby. Jednocześnie Spółka poszukuje kilkunastu nowych pracowników. 

Jak widać Spółka w tym roku nie próżnowała. Cieszymy się z jej nieustającego rozwoju i nie możemy się doczekać kolejnego roku!

 

INTELLISEQ

Działalność Intelliseq nie została bezpośrednio zaburzona przez sytuację epidemiologiczną. Dla bezpieczeństwa praca zespołu została w całości wprowadzona w tryb pracy zdalnej, co nie wpłynęło na jej wydajność, a zmniejszeniu nie uległa liczba pracowników. Spółka zachowała stabilny poziom liczby klientów, z których połowa, to klienci z Polski tacy jak Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie (IMDiK) oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (AWFiS). Klienci zagraniczni to duża niemiecka firma farmaceutyczna Boehringer Ingelheim oraz niemiecki instytut badawczy BiomedX, a także amerykańskie firmy takie jak SCC Soft Computer oraz Vitalleo.

Pośrednio jednak, w wyniku rozwoju Pandemii, Intelliseq odczuł przyhamowanie wszelkich działalności. Wstrzymane zostały działania promocyjno-biznesowe Spółki na arenie międzynarodowej, rozmowy z klientami i potencjalnymi klientami wydłużały się lub były przenoszone. Jednak w dłuższej perspektywie Spółka dostrzega szansę na wzrost świadomości zdrowotnej, który powinien skutkować rozwojem sektora medycznego, biotechnologicznego, farmaceutycznego.

W ciągu 2020 roku Intelliseq dokonał wdrożenia:

 • systemu zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych ISO 13485:2016. Certyfikacja objęła swoim zakresem projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż wyrobu medycznego w postaci oprogramowania wspomagającego diagnostykę genetyczną. 
 • systemu “Genetraps” wytworzonego w ramach projektu badawczo- rozwojowego (B+R) do własnej działalności Spółki. 

Spółka opracowała także nowe schematy prezentacji wyników testów genetycznych, które będą dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców końcowych. Intelliseq nawiązał współpracę z firmą DNAAlly oraz firmą Edisonda, dzięki której udało się przeprowadzić wywiady i testy z kilkudziesięcioma konsultantami genetycznymi i pacjentami z USA w zakresie użyteczności nowych raportów genetycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowana została koncepcja schematów prezentacji 3 rodzajów raportów genetycznych (w tym, tzw. DTC, direct-to- consumer). Schematy generowania raportów będą zaimplementowane do systemu analizy i interpretacji danych genomowych oferowanym w modelu SaaS. 

Dodatkowo, poszerzono oferty B2B Spółki w zakresie genetyki konsumenckiej o analizę danych przydatnych do oceny ryzyka ciężkiego przebiegu zakażeń wirusem COVID-19.

Intelliseq nie zamierza się zatrzymać i pracuje nad dokończeniem platformy IntelliseqFlow oraz rozpoczęciem testów/sprzedaży oprogramowania u potencjalnych odbiorców, a także uruchomieniem usług analizy odczytów genomów/transkryptomów w modelu SaaS.

Spółka planuje również pierwsze wdrożenie systemu GeneTraps razem ze spółką Analityk Genetyka, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, kierowanym przez profesora Ratajczaka oraz wspólnie z firmą SCC Soft Computers w firmie Prodia. Te wiadomości bardzo nas cieszą i z niecierpliwością czekamy na kolejne działania!

 

SUNDOSE

Sundose konsekwentnie rośnie, ale wydaje się, że to dopiero rozgrzewka, gdyż Spółka planuje swój dalszy rozwój również na rynkach poza Polską. Na przestrzeni pierwszego półrocza 2020 Sundose odnotowuje stały wzrost MRR. Jednocześnie w listopadzie Sundose osiągnął rekordowy w historii spółki wynik finansowy (wyższy o prawie 300% w porównaniu z wynikami za styczeń 2020).

Sundose

Spółka w 2020 r zainwestowała w zespół, który powiększył się ponad dwukrotnie, a szczególną jego część stanowi zespół middle-management, który pozwolił na pokrycie kluczowych obszarów działalności firmy. 

Sundose z sukcesem buduje swój brand skupiony na prozdrowotnym stylu życia, czego elementami były udane kampanie, takie jak “Mądre suplementowanie“, akcja “Odporność“, a także “Dbamy o mamy“. Obecnie zespół opracowuje OLV z udziałem ekspertów.

Znaczne zmiany zaszły również w produkcie – zarówno online, jak i fizycznym. Na przestrzeni roku została uruchomiona nowa wersja strony internetowej, a także aktualizacja aplikacji mobilnej, która jest wzbogacona o nowe funkcjonalności. Z czasem spółka planuje dalszą inwestycję w rozwój aplikacji mobilnej. Co więcej, cały czas rozwijany jest silnik personalizacji – już w pierwszym kwartale 2020 r. Sundose wprowadził trzy warianty pakietów oraz poprawiony algorytm generowania składów (w oparciu o indywidualne wykluczenia). Idąc w stronę ekologii, Sundose wdrożył nowe opakowanie, oszczędzając 40% papieru używanego do pakowania swojego produktu.

Już w tym roku spółka weszła na rynek niemiecki oraz brytyjski, a w kolejnym planuje mocniejszą ekspansję międzynarodową. 

Jednym z największych projektów na przestrzeni roku, było wdrożenie nowego modelu produkcji i jego częściowa automatyzacja, co pozwala na zredukowanie kosztów wytworzenia produktu, a także na dalsze skalowanie sprzedaży.

W nadchodzącym roku Sundose stawia na dwa kluczowe priorytety – dalszy rozwój precyzyjnej personalizacji w oparciu o badania oraz ekspansję międzynarodową. Wiemy, że Zespół Sundose wie co robi i widać, że robi to dobrze.

 

GRENADE HUB/PRIMETRIC

GrenadeHub (od niedawna Primetric), który dołączył do portfela Venture INC w czerwcu, to narzędzie działające w modelu SaaS, pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT. Oprogramowanie pozwala planować, śledzić i prognozować rentowność projektów oraz organizacji, a także dostępność ludzi uwzględniając nieobecności, święta publiczne, czy historię umów. 

Spółka pomimo wybuchu Pandemii może pochwalić się stałym wzrost klientów. Obecnie z narzędzia korzysta około 2000 użytkowników. Primetric stara się wsłuchać w potrzeby. klientów i ciągle się udoskonala. W ostatnim czasie wprowadzono dwa, nowe moduły: do zarządzania finansami oraz urlopami, a także dokonano rebrandingu z Grenade Hub na Primetric i zmieniono komunikację wizerunkową marki. 

Spółka założyła sobie cel zwiększenia MRR’u o 200% w stosunku do początku roku, a w ciągu kilku miesięcy planowana jest ekspansja na rynki zagraniczne. Obecnie przychód Spółki jest podzielony niemal po równo pomiędzy Polską, a zagranicą. 

Wierzymy, że w nadchodzącym roku wyniki i rozwój Spółki będą tylko lepsze!

 

EXIT PLAN

Exit Plan to studio tworzące gry komputerowe, w które zainwestowaliśmy w czerwcu 2020 roku. Spółka została założona w kwietniu 2019 roku, a jej Założycielami są dwaj deweloperzy: José Teixeira and Damien Monnier, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in: przy tworzeniu gier takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w CD projekt RED, czy Dying Light 2 w Techland. Obecnie Spółka pracuje nad swoim pierwszym projektem, którego przybliżona data sprzedaży zaplanowana jest na I kwartał 2021 roku. Exit Plan zatrudniła dwóch znakomitych deweloperów, głównego artystę środowiskowego i głównego projektanta poziomów, którzy zdobywali doświadczenie w Techland.  Spółka w 2021 roku planuje wejść na rynek NewConnect. 

BRAND24

Brand24 w drugiej połowie zeszłego roku otrzymał cios w postaci blokady dostępu do Facebooka oraz Instagrama. Szczęśliwie blokada była tymczasowa, a Brand24 podpisał porozumienie, dzięki któremu w marcu 2020 odzyskał wszystkie dostępy i możliwość monitoringu obu platform. Niestety w wyniku 6 miesięcznej przerwy w dostępności niektórych danych – część klientów zdecydowała się wstrzymać korzystanie z narzedzia B24. Sytuacja ta spowodowała spadek kursu, który odbił się dopiero po powrocie monitoringu platform FB i Instagram. Warto jednak podkreślić, że nawet w okresie braku dostępności wspomnianych danych, Brand24 pozyskał ponad 1000 nowych klientów. To pozwoliło minimalizować spadki liczby aktywnych klientów rozwiązania, ale także pokazało szerszą wartość jaką daje narzędzie.

Obecnie przychody spółki wzrastają, tak samo jak liczba klientów. W trzecim kwartale z narzędzia Brand24 korzystało 3210 klientów.

Dashboard

W ciągu tego roku Brand24 rozbudował monitoring Facebooka oraz Instagrama przez poszerzenie go o mechanizm śledzenia publicznych facebook pages, mechanizm agregowania treści wideo z Facebooka oraz mechanizm kolekcjonowania recenzji zgromadzonych na stronach tej platformy. Wprowadził także monitoring newsletterów – pierwszy na świecie monitoring marki w treściach popularnych newsletterów oraz non social media reach – pomiar zasięgu dyskusji poza social media. Co więcej, w pierwszym półroczu pozyskał 2,7 mln złotych z emisji nowych akcji.

Drugie półrocze to kolejna nowość: nowy System Generycznych Crawlerów, czyli autorski mechanizm samouczących się crawlerów, które podnoszą jakość oraz szczelność oferowanych przez Spółkę danych, jednocześnie zmniejszając uzależnienie Spółki od dostawców danych. Poza tym wprowadzono nowy, ulepszony cykl komunikacji z kontami testowymi oraz dokonano aktualizacji interfejsu Brand24 i wprowadzono wersję beta nowych metryk: Brand Reputation & Awareness oraz AVE.

 

Spółka pomimo chwilowych trudności nie poddaje się i w najbliższych miesiącach planuje wprowadzić nową, responsywną wersję aplikacji web Brand24, nowe metryki, które przyniosą rewolucję w ocenie dyskusji na temat marki w sieci. W planach jest także wprowadzenie nowego modelu komunikacji sprzedażowej, który zwiększy konwersję z kont testowych na sprzedaż oraz wzmocnienie inwestycji w content marketing, który jest źródłem 50% odwiedzin i 30% rejestracji na platformie Brand24. 

 

 

A co słychać u nas?

Ten rok był dla nas bardzo pracowity. Skupialiśmy się na wsparciu naszych spółek portfelowych oraz pozyskaniu kolejnych. Dokonaliśmy 5 nowych inwestycji, w tym 3 z obszaru gamingu, 1 działająca w modelu w SaaS oraz 1 z obszaru direct to consumer. Ponadto z sukcesem dokonaliśmy częściowych dezinwestycji w kwocie prawie 5 mln złotych w spółkach takich jak Inno-Gene oraz Infermedica. Skoncentrowaliśmy swoje działania na spółkach kluczowych, m.in Time Camp S.A., która w tym roku wypłaciła swoją pierwszą dywidendę, pozyskała nowych managerów oraz rozpoczęła pracę nad kolejnymi elementami aplikacji timecamp.

Wybuch Pandemii wprowadził niepewność co do przyszłości we wszystkich przedsiębiorstwach. Uważnie śledziliśmy poczynania naszych spółek portfelowych oraz ich otoczenie. Jednak, nasze spółki świetnie poradziły sobie z wyzwaniami, jakie rzucił na nie 2020 rok. Obszary, w które inwestujemy, po wybuchu Pandemii nabrały jeszcze większego znaczenia i wartości, dlatego chcemy pozostać przy naszej strategii i poszerzać portfel o kolejne perspektywiczne spółki. 

 

Nowe spółki, w które zainwestowaliśmy w tym roku, pozwoliły mocniej zdywersyfikować nasz portfel. Zaangażowaliśmy łącznie ponad 4,7 mln złotych. Wśród nowych projektów pojawił się nowy obszar gamingowy, a także pierwsza spółka oferująca produkty konsumenckie. Skład portfela na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco: , 

 • Brand24: narzędzie w modelu SaaS służące do monitorowanie treści w Internecie,
 • Intelliseq – spółka bioinformatyczna,rozwijająca narzędzia do analizy danych genetycznych w modelu SaaS,
 • FriendlyScore – to agencja informacji kredytowej, dostawca usług informacji o koncie (AISP), zajmującą się oprogramowaniem analitycznym do analizy rachunków bankowych,
 • TimeCamp – narzędzie działające w modelu SaaS, służące do monitorowania czasu pracy,
 • Sundose – oferuje suplement diety, który jako jedyny dobierany jest indywidualnie na podstawie wcześniejszego wypełnienia ankiety na temat nawyków żywieniowych i trybu życia oraz wywiadu z dietetykiem,
 • Exit Plan Games – studio tworzące gry komputerowe. Obecnie czekamy na premierę pierwszego tytułu
 • Primetric (GrenadeHub) – narzędzie w modelu Saas, służące do planowania pracy zespołu i zarządzania finansami firmy,
 • Pixel Perfect Dude – PPD to studio tworzące gry mobile. Głównymi tytułami są #DRIVE oraz Ski Jump, które łącznie przyciągnęły prawie 14 milionów graczy. Celem spółki jest rozwój gry #Drive i udostępnienie graczom wersji multiplatformowej.
 • QuestPass – to nasza najnowsza inwestycja, jest bramką treści bazującą na idei questvertisingu, rozwijającą podejście stworzone w ramach systemu Adquesto. Zamiast wyświetlania niezliczonej ilości reklam na stronie Questpass wyświetla tylko jedną reklamę, ale za to prosząc o jej przeczytanie i zrozumienie przekazu. Odbiorca, aby otrzymać darmowy dostęp do treści, musi odpowiedzieć na pytanie dotyczące reklamy.
 • Infermedica – spółka z obszaru telemedycyny, rozwijająca oprogramowanie do wczesnej diagnostyki (ang. preliminary diagnosis) w formie symptom checker dla klientów biznesowych m.in. PZU z użyciem sztucznej inteligencji. 

 

Zmiany dokonane w portfelu nie są jedynymi zmianami, które nastąpiły w Funduszu. W ciągu tego roku zmieniliśmy adres siedziby, dokonaliśmy zmian organizacyjnych i poszerzyliśmy zespół, wprowadziliśmy narzędzia, które pozwalają nam przeglądać więcej projektów niż kiedykolwiek wcześniej.  Dysponujemy kwotą kilkunastu mln złotych, którą zamierzamy ulokować w kolejne spółki z potencjałem, minimum raz na kwartał. 

Ten rok przechodzi w zapomnienie. Myślami i działaniami jesteśmy w kolejnym, który zapowiada się równie pracowicie. Nie możemy się doczekać! 

#TeamVenture